Общинският съвет във Видин ще заседава в понеделник

В предварителния дневен ред на форума са включени 36 точки. Сред тях са създаване на ново общинско предприятие, финансиране на европейски проекти, разпореждане с имущество и други.

На съветниците ще бъде предложено да одобрят захранване на банкова извънбюджетна сметка по проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Видин“. Местният парламент трябва да одобри създаването на ново общинско предприятие „Зони за платено паркиране“ и отделянето на тази дейност от съществуващото общинско предприятие „Пазари и паркинги“. Предстои и приемане на правилник за него.

На гласуване ще бъдат подложено и предложение за преминаване на звено „Охрана“ към структурата на Общинска администрация Видин. Съветниците ще трябва да се произнесат и по предложение за дофинансиране на Основно училище „Свети Климент Охридски“ във Видин за извършване на плащане за осъществен ремонт на училищния автобус. Предстои и гласуване на промяна на общи устройствени планове и подробни планове във връзка с изграждането на обекти или постъпили искания от собственици.

. Местният парламент ще трябва да даде становището си относно предоставяне на имоти общинска собственост с начин на трайно ползване – полски пътища, попадащи в масивите за ползване на съответните ползватели за стопанската 2022-ра / 2023-та година. В дневния ред на предстоящото редовно заседание на местния парламент са включени и редица точки, свързани с разпореждане с общинско имущество – продажба, отдаване под наем и предоставяне за безвъзмездно ползване. 

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.