„Система за електронно управление на движението на товарни автомобили към ГКПП „Дунав мост 2”

На среща в Областна администрация Видин бе обсъден идеен проект „Система за електронно управление на движението на товарни автомобили към Граничния контролно-пропускател пункт „Дунав мост 2”.

Срещата премина под председателството на заместник-областния управител Шишман Чаушев, като в нея се включиха ръководители на териториални звена и представители на  собствениците, ползвателите на паркинги, намиращи се на територията на град Видин.

Основната цел на срещата бе да се чуе мнението на собствениците на паркинги, по отношение внедряването и ползването на електронна система, при която нито един от съществуващите паркинги да не бъде пренебрегнат. От изнесените данни стана ясно, че граничният пункт Видин – Калафат продължава да работи на пълен капацитет. Ежедневно през него страната напускат между 1100 и 1200 тежкотоварни автомобила.

След представеното резюме на идейния проект на системата за електронно управление на трафика, участниците в срещата обсъдиха възможностите за прилагане на подобен вид софтуер за контрол на трафика. В хода на разговорите се дискутираха както налични софтуерни решения, така и възможности за разработване на нови дигитални продукти, допълващи съществуващи софтуери.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.