Редовно заседание на Общинския съвет в Белоградчик

Общинските съветници в скалния град не приеха предложението за план-сметката, касаеща битовите отпадъци на територията на община Белоградчик за 2023 година.

Предложението за подбора на разглежданите точки в дневния ред от местния парламент в Белоградчик дойде от общинския съветник Тодор Цеков. Той се аргументира с факта, че на форума не присъства заместник-кметът Антон Трифонов. Цеков отбеляза, че останалите точки ще бъдат разгледани когато има присъствие на ръководния екип на общинската администрация.

По време на форума бе прието решение относно предоставяне на имоти – полски пътища, попадащи в масиви за ползване в землището на село Рабиша на ползватели, което бе докладвано от председателя на общинския съвет Боян Минков. Отменено бе решението за изграждане на обществени съвети, взето на предходното заседание и върнато от областния управител като незаконосъобразно.

Горещи спорове и разисквания предизвика точката за обсъждане и приемане на план-сметка за определяне на разходите за дейностите по събирането, транспортирането и третирането в депа или други съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци, за обезпеченията и отчисленията, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на територията на община Белоградчик за 2023 година.

На заседанието председателят Боян Минков и съветникът Тодор Цеков задаваха въпроси с най-подробни детайли на главния експерт Николай Димитров в продължение на два часа и половина, с които изразиха съмнения, че изготвения анализ е направен в полза на почистващата фирма.

Димитров разясни, че анализът е направен за обществена поръчка на база брой на съдовете за вдигане. В същото време съдовете са увеличени по предписание на РИОСВ – Монтана, поради нерегламентирани сметища. Въпреки подробните разяснения, съветниците отхвърлиха предложената план сметка. Разгледани бяха и предложенията за възлагане на услугата патронажна грижа като услуга от общ икономически интерес, както и кандидатстване за финансиране на социалната услуга Топъл обяд по Програма Храни и основно материално подпомагане. Те бяха представени от Елена Александрова, главен експерт Социални дейности.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.