223 милиона лева са привлекли бенефициенти от Видинско от Оперативните програми

Над 223 милиона лева от Оперативните програми 2014-2020 година и Програмата за развитие на селските райони са привлекли близо 310 бенефициенти от Видинска област от началото на втория програмен период до момента. С тях са реализирани повече от 450 проекта.

Значително увеличение на привлечените средства и изпълняваните проекти във Видинска област от оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони се отчита през втория програмен период в сравнение с първия. Това подчерта на пресконференция Цветомир Ценков, експерт Комуникация, информация и логистика в Областния информационен център във Видин.

Най-много средства от 2014 година насам, са привлечени по Оперативна програма „Околна среда”. Стойността им възлиза на близо 62 милиона лева.

Проекти по Оперативна програма Околна среда са реализирани и в общините Ружинци, Димово и Кула – за рекултивация на депа за отпадъци, във  Видин – за разработване на Програма за намаляване нивата на фини прахови частици и в Чупрене – за информационна кампания за мрежата Натура 2000.

В сравнение с първия програмен период, бизнесът многократно е увеличил проектната си активност и съответно е получена подкрепа с европейски средства – отбеляза Ценков. А данните показват, че по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност за периода 2014-2020 година са привлечени повече от 42 милиона лева.

Експертът Цветомир Ценков посочи, че независимо от увеличението на привлечените средствата от Европейските фондове, бенефициентите в област Видин се нуждаят от още по-голяма и целенасочена подкрепа от Европейския съюз за развитието на икономиката, инфраструктурата, социалната област и културно-духовната сфера. Повече за това ще ви разкажем и в следващите ни новинарски емисии.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.