За разпореждането с общинско имущество в Община Видин

Община Видин често прибягва към продажба на общинско имущество. В дневния ред на почти всяко заседание на местния парламент присъстват точки за продажба на подобен вид имоти.

Практика е на дългогодишните наематели на общински жилища да се предлага да закупят имота, който обитават и той да стане техен собствен. Това обаче не бива да става безконтролно, предупреди общинският съветник Валери Василев.

Извън конкретния казус с общинските жилища, безконтролната продажба на другите видове общинско имущество също крие рискове. От една страна се набавят бързо ликвидни средства в бюджета, но в по дългосрочен план може да се стигне до декапитализация на общината.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.