Амбулатория за здравни грижи в община Димово

Мобилна медицинска амбулатория посещава социално слаби и самотно живеещи възрастни хора в малките населени места на територията на община Димово.

В малките и отдалечени населени места често има жители, които нямат реален достъп до здравни грижи и медицинско обслужване, а се нуждаят от него. Това заяви Татяна Тодорова, директор на Центъра за социална рехабилитация и интеграция и Дневния център за стари хора в град Димово.

Повече може да научите от следващия репортаж.