Министър Шишков: Ускорява се строителството на скоростния път от Видин – Ботевград

Министерски съвет одобри решение, с което се ускорява строежът на пътя при Ружинци на магистралата Видин – Монтана – Ботевград. Досега изграждането на участъка е било забавено заради съдебни процедури, въпреки одобреният подробен устройствен план. „Спираме забавянето, започваме да компенсираме и наваксваме. Считам, че за по-малко от три години трасето от Ружинци до Монтана ще бъде построено” – обяви след заседанието на кабинета министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.

Съгласно правителственото решение се отчуждават имоти и части от имоти – частна собственост, необходими за модернизацията на участъка от пътя Видин – Ботевград на територията на областите Видин и Монтана. Имотите, които подлежат на отчуждаване, са определени съгласно одобрения подробен устройствен план – парцеларен план за трасето. Средствата за обезщетяване на собствениците ще бъдат за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура”. Решението може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

„Оттук нататък започваме да компенсираме времето, което е изгубено за реализацията на този изключително важен инфраструктурен обект”  – добави министърът на регионалното развитие и благоустройството.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.