14 безработни започнаха работа по проект „Грижа в дома в община Белоградчик”

От началото на годината в община Белоградчик 14 безработни лица започнаха работа по проект „Грижа в дома”. Те ще обгрижват 47 потребители в техните домове, като ще осъществяват социални и здравни услуги в продължение на една година.

Проектът се реализира по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 година с управляващ орган Министерството на труда и социалната политика. Целта на процедурата, която е продължение на настоящата грижа, е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора. В рамките на „Грижа в дома” се предоставят почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете, психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания. Към днешна дата потребителите на услугата са 35.

Допълнителен стимул за наетите на трудов  договор лица е и увеличеното месечно финансово възнаграждение. Стойността на проекта „Грижа в дома в община Белоградчик” възлиза на 258 000 лева, които са изцяло европейско финансиране.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.