Видинчани подават декларации за ползване на данъчни облекчения

Общо 13 броя годишни декларации подадоха видинчани в първия ден на данъчната кампания за 2023 година.

Жителите на Видин и областта могат да подават данъчни декларации по електронен път чрез Портала за електронни услуги на приходната агенция, в офиса във Видин, където има хартиени екземпляри на данъчната декларация и по пощата с обратна разписка от всяка пощенска станция в страната.

На интернет страницата на агенцията от вчера е достъпна и декларацията за облагане на доходите на физическите лица с баркод. Тя е електронно копие на подоходната декларация и може да бъде попълнена на компютър, като не се изисква електронен подпис. Гарантирано е, че във формуляра няма да има технически грешки, защото всички изчисления се извършват автоматично. След като декларацията бъде попълнена електронно, трябва да се разпечата и да се подпише собственоръчно. При разпечатването й се генерира баркод, който съдържа цялата въведена информация и позволява данните да бъдат заредени в системата на приходната агенция без човешка намеса. Подаването на декларациите с баркод става по начина, по който се подават и обикновените декларации – лично в офис на НАП или с изпращане по пощата.

В началото на март, след подаването на данните от работодатели и платци на доходи, ще бъде пусната и електронната услуга „Предварително попълнена декларация за доходите”, която се подава с персонален идентификационен код или електронен подпис през портала за електронни услуги. Срокът за ползване на пет процента отстъпка за ранно деклариране и плащане е 31 март, а крайният срок за обявяване на доходите и плащане на дължимия данък тази година е 2 май. Лицата, извършващи дейност като търговци, еднолични търговци и земеделски стопани, избрали този ред на облагане, подават декларациите си от 1 март до 30 юни. Това е срокът, в който и фирмите трябва да декларират корпоративен данък, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия. Срокът за плащане на тези данъци е 30 юни.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.