Близо 170 души са се вписали в регистъра на НАП на хазартно уязвимите лица

Близо 170 граждани, които са преценили, че са хазартни зависими, са подали заявление за вписване в регистъра на Националната агенция за приходите на уязвимите лица за по-малко от месец.

След двегодишно прекъсване, регламентирано със законодателни промени, от месец декември миналата година Приходната агенция поднови поддържането на списъка с хора, които смятат, че имат или биха могли да развият хазартна зависимост. Регистърът не е публичен и достъп до него имат само ограничен брой служители, определени от изпълнителния директор на НАП и хазартните оператори.

Организаторите на хазартни игри могат да заявят връзка към регистъра през новата електронна услуга „Предоставяне на справка за уязвимите лица от регистъра съгласно Закона за хазарта“. За целта те трябва да подадат заявление за достъп с квалифициран електронен подпис. Всеки, който смята, че не може да контролира времето, прекарано в хазартни игри и средствата, които изразходва за участие в тях, може да подаде Искане за вписване в регистъра. Документът може да се внесе на място в офис на НАП или да се изпрати по имейл. В искането има възможност да се посочи конкретен период, за който да се извърши вписването, като той не може да бъде по-кратък от две години.

Повече информация за възможностите за вписване или заличаване от регистъра, може да получите в рубриката „Отговорен хазарт“ в интернет сайта на данъчната администрация, на място в офисите й в цялата страна или на телефон 0700 18 700.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.