Започна данъчна кампания в община Видин за 2023-та година

От понеделник в община Видин започна събирането на местните данъци и такси за 2023-та година. Гражданите могат да заплатят данъка върху недвижимите имоти, таксата за битови отпадъци, данъка върху превозните средства, патентния и туристическия данък, както и таксата за притежаване на куче.

Задълженията за настоящата година могат да се заплащат както наведнъж, така и на няколко вноски. Данъчно задължените лица могат да се възползват от 5% отстъпка, ако платят пълния размер на данъците си в срок до 2-ри май включително.

Патентният данък може да се плати на четири равни вноски, като срокът за първото тримесечие изтича на 31-ви януари. Туристическият данък от хотели и други места за настаняване е ежемесечен и е дължим до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките. Лицата, предлагащи нощувки, подават декларация по образец до 31-ви януари на всяка година за предходната календарна година. Справка за размера на данъчните задължения може да бъде направена на сайта на Община Видин, в раздел „Местни данъци“, като за целта е необходим ПИН код. Банковата сметка и кодовете за вид плащане са публикувани в същия раздел на сайта.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.