Обществено обсъждане на ПУП на ж.к. „Васил Левски“

Публично обсъждане на проект за Подробен устройствен план на жилищен квартал „Васил Левски“ във Видин се проведе в залата на Общинския съвет.

Обсъжданата зона в град Видин се заключва между булевард „Панония“, улица „Широка“, улица „Цар Симеон Велики“ и улица „Академик Стефан Младенов“. Срещата бе открита от видинския кмет Цветан Ценков. Проектът е разработен в съответствие с действащия Общ устройствен план на град Видин и кадастралната карта. Предвижда се изграждането на търговски обекти, жилищни сгради, нови улици и зелени площи.

Проектът на плана за застрояване и регулация на въпросната част от жилищен квартал „Васил Левски“ във Видин е възложен на проектантски екип, който е работил по него в продължение на 1 година. Районът включва зони за ниско и за високо жилищно строителство, както и за обществено обслужване. Един от големите проблеми, които са възникнали, е разминаването между обектите според кадастъра и границите на собственост на реалните имоти.

По време на обсъждането наематели на временни търговски обекти в района на улица „Академик Стефан Младенов“ поставиха въпроса какво конкретно се планира за територията на базара. Живущите в жилищен квартал „Васил Левски“ изтъкнаха като проблем липсата на достатъчно паркоместа и се обявиха против разположението на гаражни клетки. Всички възражения и предложения по проекта могат да се подават до 23-ти януари включително, в Центъра за административно обслужване на Община Видин, на площад „Бдинци“ №2.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.