Р. Кирова: „Минералните извори трябва да бъдат разглеждани като важна част от икономиката на България”

Това подчерта видинският народен представител Росица Кирова по време на организираната кръгла маса, посветена на възможностите за рационално използване на минералните извори в страната и възможностите за привличане на инвеститори. Събитието се проведе в Народното събрание.

Дискусията, посветена на минералните извори  бе по инициатива на народния представител Росица Кирова и се организира в партньорство с Националната камара на минералните води. В нея участваха депутати, представители на изпълнителната и местната власт, на дипломатическия корпус и утвърдени експерти. По време на форума бяха обсъдени въпроси, свързани със състоянието на минералните извори в България, проблемите при използването им, възможностите за инвестиции и по-ефективна експлоатация.

Беше отбелязано, че е необходимо по-добро взаимодействие между законодателната, изпълнителната и местната власт, както и на неправителствения сектор за правилната употреба на лечебните води и извеждането на този природен ресурс като национален приоритет. „Минералните извори трябва да бъдат разглеждани като важна част от икономиката на България”, подчерта народният представител Росица Кирова и допълни, че те са съществен ресурс, който може да направи обществото ни по-здраво, по-богато, по-хармонично развито. По думите й популяризирането на България като по-привлекателна туристическа дестинация и балнолечебен център може да създаде допълнителна заетост особено в слаборазвитите региони.  

Важно условие за всичко това е финансовата помощ от страна на държавата, както и необходимостта от законодателни промени в областта на публично-частното партньорство с цел привличането на повече инвестиции – допълни Кирова. Тя отбеляза, че България разполага с над 240 находища на минерална вода с дебит повече от 5600 литра в секунда, като съставът и качеството им варират, а техните температурни диапазони са между 20 и 100 градуса.

Председателят на Националната камара на минералните води Цветелина Лукарска подчерта, че се разработват актуална електронна карта на минералните извори и енциклопедия на минералния ресурс на България. В нея всеки регион ще бъде описан със своите извори като история, местоположение и химически състав с цел достигане до потенциални инвеститори, туристи и всички, които се стремят да водят здравословен начин на живот.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.