Споразумение решава дела за 100 000 000 лева срещу АЕЦ „Козлодуй“

АЕЦ „Козлодуй“ и четирима търговци на електрическа енергия са постигнали споразумение, с което окончателно са уредени претенциите на компаниите срещу държавното дружество, породени от пандемията от COVID-19 в размер на над 100 милиона лева.

Търговците на електроенергия твърдят, че с обявяването на извънредно положение в България на 13-ти март 2020-та година цените на електрическата енергия на Българската енергийна борса спадат драстично. В този период редица контрагенти на АЕЦ „Козлодуй“ отправят искания до държавното дружество за промени в договорите чрез намаляване на продажната цена на електрическа енергия. Ръководството на централата към съответния момент отказва да предоговори условията на договорите, в резултат на което четири дружества завеждат дела, твърдейки, че се касае за стопанска непоносимост. Исканията на три от тях са изцяло уважени, като съдът е приел, че действително стопанска непоносимост е съществувала в този период.

Прави впечатление, че разноските на АЕЦ „Козлодуй“ за водене на делата възлизат на сума от почти 2 милиона и 500 хиляди лева. Освен това, държавното дружество дължи значими суми и за адвокатски хонорари. Справка в сайта на Софийски апелативен съд показва, че и трите решения са обжалвани, като внесената от страна на АЕЦ „Козлодуй“ такса за това възлиза на сума в размер на над 1 милион и 200 хиляди лева.

В крайна сметка е подписано споразумение с четиримата търговци за извънсъдебно уреждане на отношенията. Същото е предхождано от правни становища на адвокатски кантори и одитори, както и решения на Съвета на директорите на АЕЦ „Козлодуй“ и на Българския енергиен холдинг. Смисълът на споразумението е да се предпази държавното дружество от възможни обезщетения в размер на над 100 милиона лева предвид изхода на делата до настоящия момент. При това положение, дружеството ще си възстанови поне част от заплатените държави такси по делата, както и ще спести бъдещи разходи за воденето им.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.