Може да бъдат разкрити нови работни места за хора с увреждания

Нови работни места за хората с увреждания ще могат да бъдат разкрити през 2023 година. За целта предстои да бъдат отворени две процедури „Устойчива заетост за хора в неравностойно положение” и „Насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво”.

Съгласно индикативния график на Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 – 2027 година през месец юни е предвидено да се отвори процедурата „Устойчива заетост за хора в неравностойно положение”. Нейната цел е осигуряване на нови работни места и устойчива заетост на лица в неравностойно положение, включително чрез адаптиране на работни места за хора с увреждания.

Надявам се работодателите от Видинска област както през изминалите години са се възползвали от подкрепата на европейските фондове за субсидирана или полусубсидирана заетост, свързана с подкрепа на работното място отново да го направят – призова Цветомир Ценков. По тази процедура е предвидено и осигуряване на транспорт от и до работното място, в случай че лицето работи в населено място, различно от местоживеенето му.

Експертите от областния център са категорични, че и занапред активно ще съдействат на хората с увреждания и ще популяризират процедурите, насочени към тях, както и ще представят всички възможности за европейско финансиране, съответстващи на интереса на бенефициентите и обществените потребности в област Видин.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.