Общинският съвет във Видин ще заседава в понеделник

В предварителния дневен ред на форума са включени 18 точки. Сред тях са поемане на нов общински дълг, изпълнение на европейски проекти, финансово подпомагане на болницата и други.

На съветниците ще бъде предложено да одобрят поемането на общински дълг за финансирането на проекта „Мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух”. Местният парламент трябва да гласува и дофинансиране със собствени средства на община Видин в размер до 200 хиляди лева на проект: „Основна реконструкция на централна пешеходна зона – IV етап“.

На гласуване ще бъдат подложено и кандидатстването с проектно предложение за директно предоставяне на средства по процедурата „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“. Съветниците ще трябва да се произнесат и по темата за самоучастие на общината по проект „Реставрация и адаптация на Синагога Видин в туристически обект „Културен център „Жул Паскин“.

Ще бъде гласувано предложение община Видин да заплати задълженията на Многопрофилната болница за активно лечение „Св. Петка” за данък недвижим имот и такса битови отпадъци за периода от 2017-та до 2022-ра година. Предстои одобрение на дофинансиране на Центъра за подкрепа за личностното развитие – Градско ученическо общежитие за извършване на плащане на потребената електрическа енергия.

Местният парламент ще трябва да даде становището си относно изменение на Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури при лечението на лица с репродуктивни проблеми. Предстои и гласуване на преобразуването на Общинското предприятие „Пазари и паркинги“ в Общинско предприятие „Пазари“ и приемане на Правилник за организация на дейността му. В дневния ред на предстоящото редовно заседание на местния парламент са включени и редица точки, свързани с разпореждане с общинско имущество – продажба, отдаване под наем и предоставяне за безвъзмездно ползване. 

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.