Проект „Топъл обяд в община Видин” се удължава до края на годината

Услугата се предоставя на 500 души от няколко целеви групи – съобщават от пресцентъра на общинската администрация.

Проект „Топъл обяд в община Видин” се удължава след подписано споразумение от началото на месец януари. Проекта се реализира в рамките на Програма за храни и основно материално подпомагане и Европейски социален фонд Плюс. Услугата се предоставя на 500 лица от няколко целеви групи. Сред тях са лица и семейства без доходи или с ниски такива, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи такива, които не могат да се издържат и не получават подкрепа от близките си.

Право на топъл обяд имат и хората, които са обект на социално подпомагане и са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребност и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа. В целевите групи попадат скитащи и бездомни лица, както и такива, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване. От услугата могат да се възползват и хората, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане. Проектът „Топъл обяд в община Видин” става възможен с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Стойността му възлиза на близо 573 000 лева.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.