Фирмите подават декларация за дължими данъци, ако са ги удържали авансово

До края на януари фирмите подават декларация за дължими данъци за четвъртото тримесечие на 2022 година, в случай че са удържали авансов данък – напомнят от приходната агенция.

До края на месец януари предприятията и самоосигуряващите се лица, които през четвъртото тримесечие на 2022 година са платили на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения, наем или доходи от други източници и са удържали авансов данък върху тези доходи, са длъжни да подадат декларация за дължими авансови данъци. Тя се подава от платците на доходите само по електронен път, през Портала за електронни услуги на приходната агенция.

Формулярът за дължими данъци за последното тримесечие на миналата година се представя в институцията и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица у нас, като например възнаграждения за технически услуги, доходи от лихви и други. Този документ се представя и за дължимите от местни и чуждестранни физически лица  данъци, като например доходи от дивиденти и ликвидационни дялове. Декларацията се подава и за данъци при източника по Закона за корпоративното подоходно облагане. Тук се включват данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни юридически лица, които не са търговци, включително общините.

От приходната агенция напомнят още, че предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи от наем или от управление и контрол, които се облагат с окончателен данък по закона, начислени или изплатени в полза на лица от друга държава – членка на Европейския съюз предоставят в институцията информация за тези доходи посредством декларация, подавана за четвъртото тримесечие на годината.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.