Общинският съвет във Видин опрости близо 400 000 лева данъци на МБАЛ „Св. Петка“

На днешното си редовно заседание Общинският съвет във Видин гласува финансово подпомагаме на Многопрофилната болница за активно лечение „Света Петка“.

Още в самото начало на заседанието, по време на обсъждането на дневния ред, точката за финансово подпомагане на болницата предизвика противоположни реакции сред съветниците, които изказаха и противоречиви мнения. Това ще стане като общината заплати натрупаните от лечебното заведение данък недвижим имот и такса битови отпадъци в размер на близо 400 хиляди лева за периода от 2017-та година досега.

В крайна сметка предложението бе прието, като при гласуването му 25 общински съветници бяха „за“, 3-ма – „против“, а 2-ма се въздържаха.  

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.