Здравната вноска за безработните остава 28,40 лева

Това съобщиха от Националната агенция за приходите. Без промяна остава минималният осигурителен доход, който в момента е 710 лева.

Хората, които сами внасят задължителните си здравноосигурителни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата) и не са регистрирани като самоосигуряващи се, ще продължат да плащат по 28 лева и 40 стотинки месечно. Срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

Всички, за които възниква задължение сами да внасят здравноосигурителните си вноски, подават в НАП декларация по образец. Тя се подава електронно с персонален идентификационен код или квалифициран електронен подпис, чрез портала за електронни услуги или в офис на данъчното ведомство. Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Прекъснатите здравноосигурителни права на гражданите се възстановяват при условие, че заплатят всички дължими здравноосигурителни вноски за последните 60 месеца. Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите без данни за здравно осигуряване, в интернет сайта на Националната агенция за приходите.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.