До 31 януари може да се променя вида на осигуряването

До 31-ви януари включително, близо 3 800 самоосигуряващите се лица от Видинска област могат да променят вида на осигуряването си. За това напомниха от Националната агенция за приходите.

Самоосигуряващите се задължително са във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване, а по свой избор могат да се осигуряват и във фонд „Общо заболяване и майчинство”. Лицата, които изберат да внасят осигурителни вноски и във фонд „Общо заболяване и майчинство”, могат да се ползват от всички осигурени социални рискове (без трудова злополука и професионална болест и безработица). Другият вариант е да внасят осигурителни вноски на по-нисък процент само във фонд „Пенсии“ – за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт. В този случай обаче, самоосигуряващите се нямат право на парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване, бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата или осиновителя и други, изплащани от държавното обществено осигуряване.

Видът на осигуряването може да се променя за всяка календарна година, ако е подадена декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на НАП. Документът се подава в офис на ведомството или чрез електронните услуги с персонален идентификационен код или квалифициран електронен подпис. При  прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност, както и при започване на друга трудова дейност от самоосигуряващото се лице през календарната година, не може да се променя вече избраният и декларираният вид осигуряване.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.