Финансовото състояние на община Белоградчик

В Белоградчик се проведе редовно заседание на Общинския съвет. Разгорещени дебати по време на форума предизвика точката, касаеща финансовото състояние на общинската администрация.

Общо 15 предложения бяха включени в дневния ред на редовното заседание на местния парламент в Белоградчик. По време на форума се приеха няколко решения за разпореждане с общинска собственост и продажба на поземлени имоти. Обсъдено бе финансовото състояние на община Белоградчик, по предложение на председателя на местния парламент Боян Минков. Като мотиви той изтъкна, че следва да се запознае обществеността с размера на действителните задължения на общината и финансовата й стабилност.

Главният счетоводител на общината Марияна Маринова представи справка за моментното състояние на финансовата задлъжнялост на община Белоградчик. Тя предостави на вниманието на съветниците няколко суми, като поясни, че задълженията са главно към почистващата фирма. А данните показват, че дълговете на общината са в размер на 6 700 000 лева, като от тях 1 357 000 лева са към доставчици.

По време на заседанието се прие решение относно подготовка и внасяне на проект „Рехабилитация и модернизация  на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините”, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост по покана Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.