В Белоградчик се проведе информационна среща относно програмата за саниране на сгради

По време на срещата собствениците на апартаменти бяха запознати с условията за кандидатстване и с новите изисквания.

Във връзка с отворена процедура за кандидатстване „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I” от инвестиция „Енергийна ефективност в сграден фонд” на Националния план за възстановяване и устойчивост община Белоградчик организира информационна среща в Младежкия дом. В нея се включиха собственици на апартаменти, които вече имат изградени сдружения за кандидатстване, но не са участвали в предишната програма за саниране на жилищните кооперации, в които живеят. Кметът на общината Борис Николов и екипът, който досега е работил по обновяването на сгради в Белоградчик, запознаха собствениците с условията за кандидатстване и с новите изисквания..

Съгласно публикуваните насоки, допустими за финансиране ще са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост и са проектирани преди 26 април 1999 година. Освен това броя на самостоятелните обекти в сградата трябва да са най-малко четири и да принадлежат на повече от един собственик.

При одобрение на сградата за финансиране, направените разходи за изготвянето на двете обследвания ще бъдат възстановени на собствениците в рамките на посочените реферетни стойности. В случай, че сградата не получи финансиране по програмата, направените разходи остават за сметка на собствениците.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.