Ново райониране при приема на първокласници във Видин

Обществено обсъждане на Проект за изменение и допълнение на Системата за прием в първи клас на основни и средни училища в Община Видин се проведе днес в залата на местния парламент. Промените се отнасят за районирането при разпределението на децата.

Проектът засяга образователни институции и родители на деца, които следва да постъпят в първи клас. Целта на общественото обсъждане бе заинтересованите лица да се запознаят с предложението прилежащият район на закритото вече Основно училище „Отец  Паисий“ във Видин да се разпредели между Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ и Основно училище „Свети Климент Охридски“.  

Предложението е съгласувано с Регионалното управление на образованието във Видин. Според експертите районирането е направено по правилен начин и ще позволи равномерното разпределение на учениците по местоживеене. Материалите във връзка с обсъждането са публикувани в интернет страницата на Община Видин, в категория „Общински съвет“, раздел „Проекти на нормативни актове“. Промените в системата за прием в първи клас, касаещи районирането, ще бъдат подложени на гласуване от Общинския съвет във Видин на следващото му редовно заседание.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.