„Устойчиво развитие на услугите за социално включване в община Видин”

Индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания; формиране и развитие на родителски умения; подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация. Това са само част от дейностите, които повече от шест години се изпълняват по проект  „Устойчиво развитие на услугите за социално включване в община Видин”.

На пресконференция в залата на Общинския съвет във Видин бяха представени постигнатите до момента резултати по проект „Устойчиво развитие на услугите за социално включване в община Видин”. Проекта стартира на 1 юли 2016 година и е с продължителност 84 месеца. Основните цели са превенция на социално изключване и намаляване бедността сред децата, чрез инвестиране в ранно детско развитие, чрез предлагане на пакет от интегрирани социални услуги, свързани с грижа за децата, за родителите от уязвими групи, както и за деца с увреждания и техните семейства – посочи Росица Димитрова, ръководител на центъра, предоставящ услугите по проекта.

Една от дейностите по проекта е оказване на индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания за успешна интеграция в първи клас в масовото училище. Формиране и развитие на родителски умения, семейно консултиране и подкрепа е друга дейност по проекта. Целта на услугата е не само да се подкрепят семействата в отглеждането на децата , но и да се стимулират за по-голяма активност във всички сфери на живота. Друга дейност е подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията. Тя  включва редовно наблюдение на здравния статус, физическото и психомоторното развитие на бебетата и децата.
Крайният срок за реализиране на дейностите по проекта е 30 юни 2023 година.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.