Окръжният съд във Видин получи благодарствен адрес от Висшия съдебен съвет

Окръжният съд във Видин и районните съдилища в Кула и Белоградчик получиха Благодарствен адрес от Висшия съдебен съвет. Той бе изпратен по повод създаването на образователния филм „Твоите най-важни права и отговорности като дете“.

Благодарственият адрес от Висшия съдебен съвет е за приноса и иновативния подход при осъществяването на Образователната програма „Съдебната власт-информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ и по-конкретно – за реализацията на филм „Твоите най-важни права и отговорности като дете“. „Впечатлени сме от оригиналната идея за синтезирано представяне на правната информация и отправените актуални послания към младите хора, както и от умелото и увлекателно интерпретиране на сложната тема за закона и задълженията, за правата и грижата за детето“ се казва в документа. В него представляващият Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев изразява специална благодарност към председателят на Районния съд в Белоградчик – Божидарка Йосифова за популяризирането на програмата в интернет пространството.

От документа става ясно още, че приносът на магистратите ще се отрази положително на тяхната атестационна оценка. „Благодаря ви за инициативността и иновативния подход при осъществяване на образователната програма, която е приносът на съдебната власт към формирането на гражданското образование на младите хора. Желая на магистратите и служителите в Окръжен съд Видин здраве, благополучие, лични и професионални успехи!“ – се казва в заключение в благодарствения адрес.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.