Eлектронната образователна платформа „Дигитална раница”

Възможностите на единната електронна платформа за образователни услуги и съдържание „Дигитална раница” бяха представени на среща с директори на училища и преподаватели във Видин.

В рамките на дейност „Разработване на дигитално образователно съдържание” по проект „Образование за утрешния ден” е създадена първата безплатна единна информационна платформа за образователни услуги и съдържание „Дигитална раница”. Възможностите на платформата бяха представени по време на организирания информационен ден във Видин от Яни Гебеджелиев, представител на една от компаниите, които са я разработили.

Целта електронната платформа е да представи безопасни виртуални класни стаи, облачно хранилище на данни и интеграция на приложения за виртуално обучение, оценка, администриране за всички учебни заведения в държавата, както и да предостави възможност за допълнителни иновации и развитие на образователните технологии в България.

Платформата „Дигитална раница“  осигурява достъп до електронни уроци за ученици от I до XII клас. Освен това дава възможност на учителите да публикуват разработени от самите тях дигитални уроци. Платформата служи и като информационен портал за родители, като им позволява да следят обучителния процес на своите деца и да получават актуална информация за оценките, отсъствията, бележките и задачите им за самостоятелна работа.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.