Над 3600 справки за изплатени доходи през 2022 г. са подадени в НАП Видин

Повече от  3600 справки за изплатени доходи през 2022 година вече са подадени в местния офис на приходната агенция във Видин. Днес изтече крайният срок за подаване на данните.

Над 2200 са справките, подадени от работодатели за изплатените през 2022 година облагаеми доходи по трудови правоотношения, за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски, както и за някои необлагаеми  доходи. От приходната агенция напомнят, че от тази година има промяна в данните, които трябва да се посочат в справката. Наред с изплатената през 2022-ра заплата и удържаните данъци и осигуровки, работодателите трябва да обявят и определени необлагаеми доходи, които са предоставили. Сред тях са: дадените на служителите ваучери за храна, които са освободени от облагане с данък върху социалните разходи по реда на закона, изплатените обезщетения за първите три дни от болничния, еднократните помощи в размер до 2400 лева за раждане или осиновяване на дете, сключване на граждански брак и други. Близо 1400 пък са фирмите,  обявили изплатените през годината доходи, удържаните данък и задължителни осигурителни вноски на физически лица от извънтрудови правоотношения, упражняване на свободна професия, авторски и лицензионни възнаграждения, наем и други доходи. Заради допуснати неточности, 7 процента от предприятията и самоосигуряващите се лица са подали отново справките за изплатените доходи на физически лица в рамките на определения за това 7-дневен срок – съобщават още от местния офис на приходната агенция.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.