Трета покана за подмяната на отоплителни уреди стартира на 13 март

Община Видин обяви трета покана за набиране на заявления за подмяна на отоплителните уреди на домакинствата. Това става в рамките на проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Видин“, който ще продължи до края на настоящата година.

Наличният финансов ресурс дава възможност да бъдат подменени отоплителните уреди в още домакинства на територията на община Видин, От 13 март, понеделник, гражданите, които желаят да подменят отоплителните си уреди на дърва и въглища с екологични алтернативни устройства, използващи като гориво електричество, пелети или втечнен газ, могат да подават заявления. Срокът за кандидатстване е до 24-ти март включително, като документи ще се приемат всеки работен ден от 8 и 30 до 16 часа в Центъра за административно обслужване на гражданите. Той се намира в сградата на общинската администрация на площад „Бдинци“ №2.

Всеки кандидат трябва да заяви съгласие безвъзмездно да предаде стария си отоплителен уред, в случай че бъде одобрен за получаване на ново екологично устройство. Единственото изключение е в случаите, когато имотът се отоплява чрез отворена и зидана камина. Към заявлението трябва да е приложено копие от нотариалния акт или друг документ, удостоверяващ собствеността или съсобствеността върху имота. Към момента на подаване на документите, кандидатът трябва да е заплатил дължимите за 2022 година местни данъци и такси.

Във фоайето пред Информационния център ще има служители на общината, които ще оказват съдействие на желаещите да кандидатстват. Получените заявления ще бъдат разгледани за съответствие с изискванията и ще бъде направено класиране. То ще се извърши чрез приоритизиране по показатели, съчетаващи екологични, социални, технически и икономически критерии.

След обявяването на резултатите, се пристъпва към сключването на договор с одобрените кандидати. На интернет страницата на Община Видин е публикувана цялата информация, необходима на гражданите във връзка с кандидатстването – образци на всички документи, ориентировъчна таблица за избор на отоплителен уред, както и поканата, насоките за кандидатстване и образец на договор, който ще бъде необходим на по-късен етап.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.