Новини

„Устойчива заетост за хора в неравностойно положение” ще осигурява работни места за лица от уязвими групи

В близко бъдеще ще бъде отворена процедурата по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, към която през изминалата година е

Read More