ИнформацияНовини

Видин стартира кампания за популяризиране на Интегрираните териториални инвестиции

Управляващият орган на водещата програма по прилагане на интегрирани териториални инвестиции в шестте планови райони на страната „Развитие на регионите” 2021-2027 година обяви за първи път възможност за кандидатстване с концепции, които са с краен срок до 27 септември.

Във връзка с това Областният информационен център във Видин и останалите регионални медиатори в Северозападния район за планиране, започват кампания за популяризиране на интегрираните териториални инвестиции. В рамките на кампанията ще бъдат разяснявани условията за изпълнение на интегрираните териториални инвестиции, както и реда за получаване на писма за подкрепа по смисъла на Закона за регионалното развитие.

По време на кампанията ще организираме общо шест събития с потенциални заинтересовани страни, които могат да инициират такъв тип концепции – подчерта управителят на Областния информационен център – Мариела Савкова.

Също така в хода на кампанията ще бъде проведено допитване с максимално широк кръг заинтересовани страни, доколко познават подхода интегрирани териториални инвестиции и дали биха предложили своя интегрирана инвестиция за изпълнение с европейски средства. Самото кандидатстване с концепции за интегрирани териториални инвестиции е в две фази. Повече за това ще ви разкажем и в следващите ни новинарски емисии.