Новини

Община Видин ще стартира процедура за придобиване правото на управление на паметниците на културата

Местният парламент одобри стартиране на процедура за предоставяне на безвъзмездно право на управление на Община Видин на архитектурно-строителни недвижими културни ценности с категория „национално значение“, публична държавна собственост. В подкрепа на предложението гласуваха мнозинство от 21 общински съветници.

Като логично продължение на полемиката в общественото пространство около състоянието на средновековната крепост Баба Вида, и тази точка от дневния ред на заседанието на Общинския съвет поводи оживена дискусия в залата. Позицията на областния управител Иво Атанасов относно паметниците на културата във Видин, тяхното състояние, възможностите за управление и стопанисване, както и проектите за тяхната реставрация и консервация, ще ви покажем в утрешната ни емисия новини.