Новини

Иво Атанасов: Ще подкрепя усилията на община Видин за придобиване правото на управление над паметниците на културата

Архитектурно-строителни недвижими културни ценности с категория „национално значение“ да минат под управлението на община Видин. Това становище бе подкрепено от областния управител Иво Атанасов по време на последното заседание на Общинския съвет. До момента е проведена кореспонденция по въпроса с министерството на културата и министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Община Видин ще стартира процедура за придобиване правото на управление и стопанисване на 5 обекта: Музей „Кръстата казарма“, Крепостни стени на турско кале“ – оформящи ров, „Флорентин капия“, „Пазар капия“ и част от крепостните стени на крепостта „Баба Вида“ до „Телеграф капия“. По този начин общината може да кандидатства за финансиране по национални и европейски програми.

Иво Атанасов пое ангажимент на следващата сесия на местния парламент, която ще се проведе след изборите за местни органи на властта, да внесе предложение да бъдат прехвърлени в управлението на Община Видин и други недвижими културни ценности, сред които „Венециански склад“, „Телеграф капия“ и „Еничар капия“.