Новини

В Белоградчик намериха решение за временно спасяване на болницата

В Белоградчик намериха спешно решение, с което да спасят от затваряне местната многопрофилна болница за активно лечение „Професор доктор Георги Златарски”. Това стана по време на проведеното заседание на Общинския съвет в скалния град.

В началото на заседанието, председателят  на Общинския съвет в Белоградчик Боян Минков прочете постъпило писмо от местната болница за предприемане на спешни и неотложни мерки за финансово подпомагане, като по този начин се предотврати закриване на лечебното заведение. От писмото става ясно още, че болницата в Белоградчик е осъдена да заплати на фармацевтична фирма – доставчик на лекарствени средства, парично задължение в размер на близо 285 000 лева.

След дълги дебати местните парламентаристи в Белоградчик приеха две решения, касаещи натрупаните задължения на болницата. Първото бе по предложение на кмета на общината Борис Николов. С него се прие да се направи капиталов трансфер към лечебното заведение в размер на 320 000 лева. Парите се осигуряват чрез промяна в поименни списък на капиталовите разходи по бюджета на общината за 2023 година от наличен преходен остатък от миналата година за капиталови разходи на община Белоградчик.

По предложение на председателя на местния парламент Боян Минков бе прието общината да плати задълженията на болницата към фармацевтичната компания и Националната агенция за приходите в размер малко над 311 000 лева. Сред основните мотиви за това решение е нормалното функциониране на единствената многопрофилна болница за активно лечение в Белоградчик.

Кметът на община Белоградчик Борис Николов бе категоричен, че държавата трябва да полага повече воля и усилия в сферата на здравеопазването. По време на заседанието в Белоградчик бе прието решение относно даване на съгласие за внасяне на предложение до Министерството на финансите за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи за 2023 година в целеви трансфер за финансиране на разходи за неотложни текущи ремонти. То бе представено от главния експерт Ангелина Георгиева.