Новини

533 места за курсанти във висшите военни училища за академичната 2024 / 2025 година

За 533 места за курсанти във висшите военни училища в България могат да кандидатстват желаещите през академичната 2024-та / 2025-та година. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната. Пълна държавна издръжка по време на следването и гарантирана дългосрочна професионална реализация като офицери в Българската армия, са част от предимствата на обучението.

В Националния военен университет „Васил Левски” във Велико Търново са обявени общо 396 места, във Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ във Варна – 73 места, а във Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в Долна Митрополия – 64 места. По време на обучението си курсантите са на пълна държавна издръжка, която включва безплатно настаняване в общежития, безплатно хранене и униформено облекло, безплатно медицинско обслужване и задължително застраховане. Те имат възможност за ползване на почивната и спортната база на Министерството на отбраната. По време на следването си курсантите получават ежемесечна стипендия от 750 до 800 лева като имат възможност и за допълнителна стипендия за успех от 150 до 200 лева. Успешно завършилите получават диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по две специалности – военна и гражданска. Следва гарантирана професионална реализация като офицери в Българската армия. По време на следването си има възможност за обучение по чужд език, съгласно стандарт на НАТО и получаване на сертификат, както и възможности за обучение и специализации в университети на страни от Европейския съюз. Ваканцията е 30 календарни дни за академична година. Ранният прием продължава до края на месец април. Документи се подават във висшите военни училища или във военното окръжие по местоживеене. Сред условията, на които трябва да отговарят кандидатите, са: да имат средно образование; да са годни за военна служба; да нямат друго гражданство освен българско; да не са осъждани и да няма образувано срещу тях наказателно производство; да не страдат от психично заболяване; към 31-ви декември в годината на кандидатстване да са пълнолетни и други.