Контакти

Контакти

Телевизия „Видин” – студио – TBB

Видин, бул. „Панония” 44 

Телефони за връзка:

094/600-500

имейл: tvvidin@abv.bg

             tvvidin@gmail.com

отдел „Реклама” – телефон за връзка: 094/600-500

имейл: tvvood@abv.bg

Съвет за електронни медии (СЕМ):

Адрес: София, бул. „Шипченски проход“ 69

Тел: 02/ 9708810

Факс: 02/ 9733769

E-mail: office@cem.bg

Работно време: 8:30 ч. – 17:00 ч. ; Уебсайт: cem.bg