Новини

Възможности за изграждане на слънчеви и фотоволтаични системи

На информационната среща, организирана от община Видин за финансирането на мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради, бе дадена и информация относно възможностите за инсталиране на фотоволтаични системи и поставяне на соларни панели за битово горещо водоснабдяване на домакинства – дейности, за които също ще бъдат осигурени средства от Националния план за възстановяване и устойчивост в размер на близо 200 милиона лева. Право да кандидатстват ще имат отделните домакинства както в еднофамилните, така и в многофамилните жилищни сгради.