Новини

Правителството определи таван на пазарните приходи на АЕЦ „Козлодуй”

Министерският съвет определи стойностите, които служат за изчисляване на тавана на пазарните приходи на производителите на електроенергия. Приетите правила важат и за Атомната електроцентрала в Козлодуй.

АЕЦ „Козлодуй“ ще изчислява своя таван на пазарните приходи при 180 лева за мегаватчас стойност на произведената електроенергия. За производителите на електроенергия от кондензационни централи на въглища тази стойност е 350 лева, увеличена с умножената по 1,32 средномесечна цена на тон въглероден двуокис емисионни квоти за мегаватчас.

За производителите на електроенергия от въглища с добавено гориво от биомаса (твърди или газообразни горива), отпадъци, нефтопродукти или комбинация от тях, стойността е 350 лева увеличена с умножената по 0,9 средномесечна цена на тон емисионни квоти въглероден двуокис за един мегаватчас. Производителите на електроенергия от възобновяеми енергийни източници без договор за компенсиране с премии ще определят своя таван на пазарните приходи при 350 лева на мегаватчас.

Това бе регламентирано в решението на Министерския съвет, с което се определят стойности за изчисляване на тавана на пазарните приходи на различните типове производители на електроенергия. Над тези тавани производителите дължат вноски във фонд „Сигурност на електроенергийната система“, чрез които се осигурява необходимият финансов ресурс за справяне с последиците от високите цени на енергията.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.