Обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг в Белоградчик

Средствата са необходими, за да може да се осигури финансиране за окончателното разплащане с изпълнителите на дейностите по саниране на многофамилни жилищни сгради в скалния град.

Кметът на община Белоградчик Борис Николов покани гражданите на обществено обсъждане, което касае поемането на дългосрочен дълг към фонд Флаг. Целта е да се осигури финансиране и успешно да се приключи с дейностите по три проекта, свързани с изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност на 15 многофамилни жилищни сгради, намиращи се в скалния град. Причината за организираното обществено обсъждане бе породена от несъгласието на общинските съветници да одобрят предложението за удължаване срока за погасяване на кредита, поради което фирмите-изпълнители напуснаха обектите незавършени, защото им бе спряно заплащането. На срещата се отзоваха предимно потърпевши граждани, чиито сгради не са довършени.

Първоначално кметът отговори на поредните според него неистини, които се публикуват в социалните мрежи. Впоследствие изясни причината за искания дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем в размер на близо 1 719 000 лева.

По време на публичното обсъждане кметът предостави възможност на хората сами да вземат решение как да постъпят, тъй като именно те са потърпевшите. Стана ясно, че изход от ситуацията е само кредит, в противен случай санирането на сградите няма да може да продължи. На срещата жителите на Белоградчик изказаха своите мнения, предложения и становища. Присъстващите инициираха и подписка в подкрепа на предложението за поемане на дългосрочен дълг, която ще бъде внесена за разглеждане на следващото заседание на Общинския съвет в скалния град.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.