Новини

Община Видин ще поемане краткосрочен общински дълг в размер на 1 500 000 лева

Община Видин ще поемане краткосрочен общински дълг чрез кредит овърдрафт в размер на 1 милион и 500 хиляди лева във връзка с възникнала необходимост от допълнителни финансови средства.

Със средствата ще бъдат разплатени дейности по проектите за въвеждане на мерки за енергийна ефективност, за реставрация на синагогата и превръщането й в културен център и за изграждане на социални жилища. Точката породи оживен дебат по време на заседанието. В крайна сметка предложението бе прието, като при гласуването му в залата 24 общински съветници бяха „за“, 4-ма – „против“, а „въздържали се“ нямаше.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.