Ден: 25/05/2023

Новини

Обучение за прилагане на интегриран подход в защита на децата-жертви проведе Окръжната прокуратура във Видин

Окръжната прокуратура във Видин проведе обучение съвместно с Националния институт на правосъдието на тема: „Интегриран подход в защита на децата

Read More