ИнформацияНовини

Над 15 900 души във Видинско имат трудова заетост

Малко над 15 хиляди и 900 души са работещите по трудови и служебни правоотношения във Видинска област. Това сочат данните на Отдел „Статистически изследвания“ в нашия град за второто тримесечие на 2023-та година. От началото на годината досега се забелязва тенденция на леко намаление на този показател. Върху броя на работещите по трудови и служебни правоотношения влияят и факторите сезонна заетост и икономическа миграция, както и демографският профил на региона.