Новини

Близо 42 000 000 лв. капиталови разходи в проектобюджета на община Видин за 2023 г

Над 22 милиона и 800 хиляди лева са заложени за основен ремонт на дълготрайни материални активи в проектобюджета на община Видин за настоящата 2023-та година. Други над 18 милиона и 600 хиляди лева са предвидени за придобиване на дълготрайни материални активи. Общият размер на капиталовите разходи е 41 милиона и 700 хиляди лева.

Припомняме, че близо 84 милиона лева е общият размер на проектобюджета на община Видин за 2023 година. Той ще бъде внесен за одобрение на следващото редовно заседание на местния парламент през месец септември, след което ще влезе в сила.