Новини

Община Видин изпълнява проект „Интегриран подход за социално-икономическа интеграция на уязвими групи“

Общинският съвет във Видин одобри захранване на банкова извънбюджетна сметка за изпълнението на проект в социалната сфера. Той се нарича „Интегриран подход за социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Видин“ и е на стойност над 1 милион и 600 хиляди лева.

Проектът се изпълнява на основание договор, сключен между Община Видин, Министерството на труда и социалната политика и Изпълнителната агенция „Програма за образование“. Той се реализира по две програми с европейско финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-та / 2020-та година и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за същия период.

За разяснения по темата думата бе дадена на ресорният заместник кмет на община Видин по хуманитарни дейности и социална политика Борислава Борисова. В крайна сметка при гласуването предложението бе подкрепено единодушно, като всички 25 общински съветници, присъстващи в залата, бяха „за“.