Новини

СУ „П. Р. Славейков” във Видин реализира проект по ПУДОС

Видинското училище „Петко Рачов Славейков” реализира проект „Да мислим и действаме в зелено“. По него е изграден нов кабинет по биология и здравно образование, както и площадка за стрийт фитнес на открито в училищния двор.

Проектът е спечелен към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Общата му стойност е над 7 400 лева, а периодът на изпълнение е 6 месеца. Повече за него разказа преда камерата ни преподавателката по биология и здравно образование Розиана Николова. С осъществяването на дейностите по проекта се постигат редица цели, насочени към възпитаването у подрастващите на навици за опазване на околната среда и различни екологични инициативи, разделно събиране и рециклиране на отпадъци, двигателна активност и природосъобразен начин на живот и други.