Новини

Влизат в сила временни противоепидемични мерки срещу COVID-19 в детски градини и училища

С началото на новата учебна година се въвеждат и временни противоепидемични мерки в детските ясли и градини, в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа. Това става със заповед на министъра на здравеопазването Асен Меджидиев, която е в сила до 14 октомври.

От вчера в детските ясли и градини при възможност работата с деца трябва да се организира в една и съща група и с един и същи персонал. Работата на психолозите, логопедите и ресурсните учители в детските градини се организира индивидуално или в малки групи.

Ако е възможно, сутрешният прием на децата трябва да се осъществява през всички възможни входове на детското заведение, по предварително изготвен график, с цел недопускане смесването на деца от различни групи.

Съгласно заповедта от 15 септември в училищата и центровете за специална образователна подкрепа трябва да се спазва физическа дистанция между учениците от отделни паралелки; между педагогическия персонал и между родителите и персонала. Също така при възможност трябва да се въведе различно начало на учебните занятия и различен график за междучасията за отделните паралелки и класове, да се премине на двусменен режим на присъствено обучение с, да се определи отделна класна стая за всяка паралелка, а приемът на учениците да се осъществява през повече входове.

Повече вижте в репортажа на Красимира Кръстева.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.