Новини

Кметовете настояват за повече автономност и децентрализация

За повече автономност и децентрализация настояват от Националното сдружение на кметове на кметства в Република България. Това стана по време на организираната дискусия в Народното събрание, в която се включиха 20 кметове от различни региони в страната и депутати от всички парламентарно представени партии.

От Националното сдружение на кметове на кметства в Република България настояват за поправки в Законите за местното самоуправление и местната администрация, за ветеринарномедицинска дейност, за горите и за бедствията и авариите. По време на срещата е било изтъкнато, че не за първи път сдружението търси законов път за повече автономност и децентрализация. В срещата участие взе и кмета на Дунавци Димчо Скорчев, който също е член на националното сдружение.

Като промяна в Закона за местното самоуправление и местната администрация от сдружението са предложили актовете на кмета на общината да могат да се оспорват по административен ред пред областния управител от кмета на населеното място, ако касаят същото. Освен това при неизпълнение на бюджетите в населените места, в които освен всичко друго да постъпват 50 процента от продажби или разпореждане с общинско имущество, наем, аренда, ползване на дървесина и други в конкретното кметство, общинският кмет да се наказва с глоба лично от 500 до 2000 лева, а при повторно нарушение да се блокират сметките на общината. Също така кметовете на кметства настояват в закона за горите 5 процента от средствата на фонд Инвестиции в горите да се изразходват за възстановяване на инфраструктура в населеното място, от където е добита дървесината.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.