Новини

До 31 март стопаните заявяват помощ за загинали животни и унищожени пчелни семейства

До 31 март стопаните могат да подават заявления за обезщетения по схемата „Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в резултат на природни бедствия”. Утвърденият бюджет за целевата подкрепа е в размер на 80 000 лева.

Срокът за подаване е до края на месец март, като се очаква средствата да бъдат изплатени до 21 април. Финансовата подкрепа се състои от директни помощи за земеделски стопани, претърпели материални щети, настъпили в резултат от земетресения, лавини, свлачища и наводнения, урагани, горски пожари, възникнали по естествен път. Важно е да се отбележи, че право на подпомагане имат земеделски стопани, при които са установени загинали животни и пчелни семейства, включени в регистъра на Министерството на земеделието, създаден въз основа на констативните протоколи на областните дирекции Земеделие. За компенсации по схемата могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани съгласно наредба номер три. Едно от задължителните условия е стопаните да нямат изискуеми задължения към Държавен фонд „Земеделие” и към държавния бюджет.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.