Новини

Отчетно събрание на Клуба на инвалида в Белоградчик

Клубът на инвалида в Белоградчик проведе отчетно-изборно събрание. На него бе представен отчет за дейността на организацията през изминалата 2022-ра година. Управителният съвет бе попълнен с двама души и бяха определени делегатите за събрание на регионалната структура на Съюза.

Гости на форума бяха Борис Николов, кмет на община Белоградчик, Ваньо Диков, председател на регионалната организация на Съюза на инвалидите във Видин, Илияна Веселинова, директор на Дирекция „Социално подпомагане“ в скалния град, и Катюша Некова, началник-отдел в същата институция. Срещата започна с почитане на паметта на 21 от членовете на клуба, които вече не са сред тях.

По време на форума бяха избрани двама души, които да допълнят Управителния съвет – Пенка Трифонова и Иванка Мусинска. Събранието продължи с дискутиране на проблеми, касаещи хората с увреждания. Бе засегнат и въпросът за разнообразяване на живота им. Имаше определен интерес към екскурзии, които предстои да бъдат организирани през годината.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.