Новини

Супервизия по проект „Грижа в дома в община Видин“

Супервизия на 60 домашни помощници и медицински лица се проведе в рамките на проект „Грижа в дома в община Видин“. Експерти психолози предоставиха информация за добри практики за работа с уязвими групи и отговориха на поставените им въпроси.

Проектът се изпълнява по процедура „Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-ва /2027-ма година. Общата стойност на отпуснатите финансови средства е в размер на над 1 милион и 600 хиляди лева. Проектът ще обхване 353-ма потребители.

Дейностите по проекта са следните: предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания; доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, по домовете на лицата; заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги; предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с психолог, диетолог и други специалисти при необходимост.